Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Arhavi

İlçe 1877 yılından önce Batum ve havalisinin Türklerin elinde bulunduğu zamanlarda Gönye Mutasarrıflığına bağlanmıştır. 1 Haziran 1954 yılında tekrar ilçe haline gelmiştir. 314 km.2 yüzölçüme sahip olan İlçe, 30 köy ve 7 yerleşim biriminden oluşmaktadır. 2009 nüfus sayımına göre ilçede 19.132 kişi yaşamaktadır.

Engebeli arazi üzerinde kurulmuş, iki vadi eteklerinde yerleşimi vardır. Köylerin çoğu vadi eteklerinde ve bu vadinin
meydana getirdiği küçük düzlüklerde kurulmuştur. İlçede 500-600 metre yüksekliğe kadar yerleşim yapılmaktadır. En yüksek yeri Yusufeli-Arhavi- Fındıklı hududunu teşkil eden Marsis tepesidir. İlçenin 2800 metre yüksekliğinde iki krater gölü,(Göle ve Karagöle) ve Dikmen çevresinde de üç adet küçük gölü vardır. İlçe, Artvin’in Karadeniz’e kıyısı olan 2 ilçesinden birisi olup kıyı uzunluğu 14 km.dir.Arhavi, İl Merkezine 77 km. mesafededir. Dağların dik ve yamaçlı oluşu tarım alanını da sınırlamış, 1950 yılından sonra çay tarımı yapılmaya başlanmıştır. Az miktarda Narenciye yetiştirilmektedir.
Mencuna Şelalesi
           Mencuna Şelalesi