Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Murgul

İlçenin tarihçesi hakkında detaylı bilgi mevcut olmamakla birlikte; 1050’li yıllarda Selçukluların fethine kadar, Pontus-Rum, Bizanslılar ve İranlılar hakimiyetinde olduğu bilinmektedir. Yavuz Selim döneminde Osmanlı Devleti topraklarına katılmıştır.

İlçe Merkezi 1935-1950 yılları arasında Damar iken daha sonra Murgul İlçe Merkezi olmuştur. 1987 yılında Murgul adıyla İlçe olmuştur.

Yüzölçümü 406 km2 olan İlçenin İl Merkezinden uzaklığı 48 km. olup genelde dağlık yapıya sahiptir. Doğusunda Artvin, Batısında Arhavi ilçesi, Kuzeyde Borçka İlçesi, Güneyinde Yusufeli ilçesi bulunmaktadır. İlçenin %50’si orman, %45’i çayır, mera, kayalık, taşlık,% 5’ide tarım alanıdır. İlçenin 1’i Merkez diğeri Damar olmak üzere 2 Belediyesi , 10 köyü bulunmaktadır.

İlçedeki halk ağırlıklı olarak Damar beldesindeki Bakır Fabrikasında çalışarak, birazda tarım, hayvancılık ve ormancılıktan geçimlerini sağlamaktadır. Tarım arazisinin azlığı insanları okumaya zorlamış ve böylece insanların kültürel düzeylerinin yükselmesine sebep olmuştur. İlçede Karadeniz iklimi hakimdir.