Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Şavşat Meydancık Papart Vadisi Doğal SİT Alanı

papartvadisi

İnsan yerleşiminin doğal dokuyu bozmadan, çevresiyle uyum içinde geliştiği alan yöreye özgü 
ahşap mimari örnekleri barındırmasının yanısıra nitelikli ormanları içeren hareketli topoğrafyanın 
oluşturduğu ilginç kompozisyonlar ve peyzaj bütünlüğü nedeniyle 2010 yılında büyük kısmı I.derece,
birkaç yerleşim alanı ise III.derece olmak üzere doğal sit alanı olarak belirlenmiştir.